Vejenlyst

Kunst, kultur og natur på Vejenlyst i de kommende år:

Kunsten møder du i en af de to bygninger på 300 og 250 m2, der mest bruges som henholdvis skyggeunivers og galleri. Medierne bliver billedkunst, fotografi, installationer, papirkunst, keramik glas, flet, lyd m.v. Ud over skiftende gæstende kunstnere vil du altid møde Anders’ kunstværker et eller andet sted. Biodiversitet og mangfoldighed tænkes således ikke kun i haverne men også i det kunstneriske program.

Kulturen er bl.a. tænkt i form af foredrag eller talks - måske nogle gange båret af lyd og bevægelse. Den røde tråd i disse møder bliver oplægholdernes passion, vision eller lysten til at lege tankeeksperimenter med sit publikum. Vi tænker de kulturelle møder i samspil med højtidsmarkeringer som høstfester, julemarked.

Naturen møder du allerede på vej op ad den lange jordvej som fører til Vejenlyst hvor det lange udsyn giver fred til sjælen. Ud over det, der er givet fra naturens side, er vi i gang med at udvikle en række haver, som først bliver tilgængelige efter en årrække. Nogle haver efter permaprincippet, andre efter vores fantasi. Derudover drømmer vi om  i løbet af årene at udvikle en del aktiviteter såsom en insektfarm, en gedeloge m.m

Vejenlyst
Bækvej 10, Tårup
5871 Frørup

mobil 23900087 / mobil 27201917

www.vejenlyst.dk