{modal images/portalen/lokalhistorie/2018/staarupportalen-udvp-2019.jpg|Title=Så flot kan det gøres}

Tårupportalen

{/modal}

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

20. januar 2018:  

Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets vintergåtur i Tårups lokalområde, med udgangspunkt for enden af Åvej ved Svendborg landevej.  De 40 beboere fra Tårup og Frørup, der havde meldt sig til turen, var mødt frem behørigt iført beklædning og fodtøj, der modsvarede indbydelsens oplysninger om ruten: Turen er på 5.0 km ”Vejen” er af blandet beskaffenhed, 900m markvej, 1150 m mark, 1700 m ”spor” og resten er have, cykelsti og asfalt.

Da alle var mødt frem til startstedet bød Karsten velkommen og fortalte om turen, mens sneen begyndte at falde over forsamlingen. Karsten forklarede at turen denne gang var tilrettelagt på en måde, hvor selve historien om og i landskabet blev en større del af turen end vanligt.

Birgit og Karsten havde allieret sig dels med Hans Dam, Åvej, der fortalte om ejendommene omkring os ved startstedet og deres historie, og dels med Anders Skriver, Åhusene, der stod for resten af turens 500-årige historiefortælling. Anders er rejseleder i Gislev og har sagt ja til at være den historiske guide på turen. Som han selv udtrykker det: Jeg er ikke historiker, men historiefortæller og forsikrede os, at vi roligt kunne tro på 80% af det han fortalte.
Det er ikke dog muligt her at referere alle de 500 års historie, men Anders har beredvilligt videregivet sine kilder/links, som er trykt i slutningen af artiklen. 

Det blev igen til en rigtig spændende og flot gåtur i Tårups lokalområde, hvor Birgit og Karsten havde skaffet os en engangs tilladelse fra lodsejerne til at gå over marker og stier, hvor vi normalt ikke må gå. Spændende at se helt nye vinkler på det område vi bor i. Mange tak for det.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Snart er alle turdeltagerne ankommet...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Birgit og Karsten byder velkommen... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Hans Dam fortæller om ejendommene omkring os... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Anders Skriver kommer på banen og påbegynder sin 500 års historiefortælling...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Kort over ruten.. {modal images/portalen/Foreninger/underegen/2018/vgt18-34.jpg|Title=Kort over Tårups lokalområde - 1918-21}

Kort 1918-21

{/modal}Hvordan så vort lokalområde ud på landkortet i 1918-21?

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Vi påbegyndte turen på markvej og i snevejr...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Hurtigt slap markvejen op... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og markvandringen startede...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- snevejret ophørte for en stund. Undervejs på ruten er vi tæt på Kongshøj Å og krydser den da også et par gange - her fik vi historien om et egetræ der var plantet, og en sten der var sat i anledning af grundlovens tilblivelse, dybt nede ved Kongshøj Å... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Videre frem til vi møder resterne af Svendborg-Nyborg Jernbanen 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Svendborg-Nyborg Banen var en jernbane mellem Svendborg og Nyborg på Østfyn 1897-1964. Den blev anlagt som privatbane og drevet af Sydfynske Jernbaner. Dette selskab blev overtaget af DSB i 1949, så banen endte med at være statsbane. Skinnerne er for længst fjernet og tilbage står der strækninger hvor banetracéet er bevaret. Her kom vi forbi banens gamle 25 km. sten (fra Svendborg)

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Den næste del af turen gik vi ad det gamle banetracé, på vej mod Øxendrup gamle station.

Vintergåturen 2018

Her kan man se den del af banestrækningen vi gik på, dengang der stadigvæk kørte tog her. Herregården Anhof ses nederst til venstre. © Sylvest foto 1946

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Undervejs ad banetracéen gjorde vi en afstikker... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Til herregården Anhof der er dannet i 1730 som en forpagtergård under Glorup Gods...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

-og her fortalte Anders Skriver videre om systemskiftet i 1901...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og om Grundlovens tilblivelse...

Vintergåtur 2018

Herregården Anhof 1928 © Sylvest foto

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Next Stop - Kakao stop - på Øxendrup gamle station. Her blev vi budt velkommen af ejeren Jens Engelund Johnstad-Møller, der fortalte om den gamle station og lagde samtidig grund til et velkomment Kakaostop.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Øksendrup Station lå 23,9 km. fra Svendborg og 13,8 km. fra Nyborg. Stationen havde svinefold og to stikspor...

Øxendrup Station

Øxendrup Station i sin oprindelige skikkelse...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Således velfornøjede af den varme kakao, gik turen tilbage ad sporet...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Indtil Karsten igen lokkede os ud over stepperne på vej hjemad... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Nogen havde mere tempo på end andre... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

-og vi gjorde holdt for at høre Arne Nielsen, Brandgaden fortælle historien om dengang dæmningen brast ved Tangå, og biavleren der klamrede sig til et bistade, på den tsunami-lignende bølge på vej ned af åen.
Man skal aldrig lade sandheden komme på tværs af en god historie, der sagtens kan blive bedre med årene...

 Gul Fløjsfod

- samme Arne Nielsen, der også spottede Gul Fløjlsfod med sit kamera undervejs på banelegemet.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Ved Tangå tog vi afsked med vor historiske guide, som hertil havde beriget hele turen med sine historiefortællinger og hans insisterende opfordring "Læs landskabet". 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Vi krydser en stærkt trafikeret Svendborg landevej og tager endnu en tørn - med lange skridt - gennem marken mod den sidste passage af Kongshøj Å.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- hvor alle kom tørskoet over den rivende flod...

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

- og vi var ved vejs ende - vi takkede af til Birgit og Karsten for en flot tilrettelagt oplevelse i vort lokalområde... 

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

og begav os hjemad mod Tårup og den varme suppe i Grillhuset.

Vintergåtur i Tårups lokalområde 2018

Karsten havde til lejligheden anskaffet sig nyt imponerende mobilt udstyr til suppekogningen - og resultatet var dampende varmt og over al forventning.
Mange tak for hyggeligt fællesskab og en rigtig god tur.

© foto og reportage Steen Jensen

Historiske links fra Anders Skriver:

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/tiende/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landgilde/

http://danmarkshistorien.dk/temaer/reformationen-1536/

https://www.wikiwand.com/da/Krongods

https://www.wikiwand.com/da/Len

https://www.wikiwand.com/da/Majorat

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/landboreformer/?no_cache=1&cHash=e35fc9caf55f3096b4921098e0b73edd

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Danmarks_statsforfatning/Danmarks_Riges_Grundlov

https://www.wikiwand.com/da/Statshusmandsbrug

http://bygningskultur2015.dk/typeblade/landbrug/husmandsstedets_historie_1899_1960/

https://www.wikiwand.com/da/Svendborg-Nyborg_Banen

https://www.wikiwand.com/da/Systemskiftet_1901

http://danmarkshistorien.dk/temaer/1915-grundlov/

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-lens-stamhuses-og-fideikommisgodsers-samt-de-herhen-hoerende-fideikommiskapitalers-overgang/

Tidligere arrangementer Under egen

Julehilsen fra onsdagsgåturen

8. december 2021: Vores gåtur fra ”Under Egen” onsdag den 8. december var pga blæst, en tur rundt...

Vi kan sagtens være flere

25. oktober 2021: Spejdergruppen KFUM Kongshøj har plads til flere spejdere. Når man er til...

Øhavsstien-Vejstrup ådal

Gåturen den 8.september var dele af Øhavsstien ved Vejstrup ådal mod vest forbi Lille mølle,...

Gå ture i vinterkulde

Onsdagens gåtur. Turen onsdag den 10. februar startede i kulde og blæst fra bålhytten. Turen gik...

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...

Jule og nytårshilsen fra...

På vores tur onsdag den 16. december, gik vi gennem Tåruplunde skoven og over åen til Øksendrup...

Vintergåtur 2020 - Kongshøj

18. januar 2020: Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets...

Grillafslutning

21. august 2019: Onsdag aften var der tændt op i grillen under "Egen" for sidste gang i år i...

Grill under Egen

Mandag den 17. juni var der igen Grill under Egen, der denne gang blev det helt store...

Vintergåtur 2019 - Kongshøj...

20. januar 2019 Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets...

Grillaften under Egen

13. juni 2018: I en lidt forblæst sommeraften var der atter en hyggelig grillaften under Egen....

På sporet af 500 års historie

20. januar 2018: Birgit og Karsten Mengel fra "Under Egen" i Tårup, havde indbudt til årets...

Grill under Egen

30. juni 2017: En lille, men ikke mindre tapper skare trodsede vejrguderne og lod hånt om...

Fint vejr til grill under Egen

19. juni 2017 Mandag aften havde Birgit og Karsten Mengel tændt op i den store grill under Egen....

Sæsonstart - Grill Under Egen

18. maj 2017: Sæsonstarten på Grillaftenerne "Under Egen" i Tårup havde de allerbedste betingelser...

Vintergåtur i Tårups...

21. januar 2017 Birgit og Karsten Mengel, under "Egen", havde traditionen tro igen i år arrangeret...

Svampeturen i Tåruplundeskoven

Søndag den 11. september 2016 Som afslutning på årets grillaftener ”Under Egen” havde Birgit og...

Sidste Grill under "Egen" i...

2. september 2016 Fredag aften var der for sidste gang tændt op i Grillen under "Egen" i 2016. Det...

Grill under "Egen"

Fredag den 1. juli 2016 havde Birgit og Karsten Mengel igen arrangeret Grill under "Egen" for...

Grill under "Egen"

Onsdag den 22. juni var der atter "Grill under Egen". Det blev til en rigtig hyggelig aften, hvor...

Over stok og sten og naboens...

Søndag den 17. januar 2016 gentog Tårup Forsamlingshus Venner og "Under Egen" - for femte gang -...

Udflugt til Valdemars Slot...

Søndag den 6. september 2015 var der afslutning på sæsonens arrangementer med grill under Egen....

Grill under Egen - for...

Mandag den 24. august tændt op i Grillen under Egen for sidste gang i denne sommer. Det blev til...

Hyggelig grillaften under Egen

Fredag den 10. juli 2015 var der igen Grill under Egen. Om end det var lidt forblæst og køligt af...

Grill under Egen

Onsdag aften den 10. juni 2015 havde Vennerne tændt op i grillen under "Egen" ved Tårup...

God dag med beskæring,...

22. marts 2015 Under Egen og Vennerne havde arrangeret - med baggrund i sidste års kursus i...

Vintergåturen 2015

Søndag den 18. januar 2015 Under "Egen" - Birgit og Karsten Mengel - havde arrangeret en...

Grill under egen

Fredag aften den 1. august 2014 var der tændt op i grillen under Egen ved Tårup Forsamlingshus....

Grill Under Egen

Torsdag aften den 22. maj 2014 var der tændt op i grillen under Egen ved Tårup Forsamlingshus....

Beskæring og podning af...

Søndag den 30. marts 2014 arrangerede "Under Egen" kursus i beskæring og podning af frugttræer....

Vintergåtur - 19. januar 2014

Erik Nilsson var med på Vinter gåturen den 14. januar 2014 og kom hjem med disse billeder fra...

Vintergåtur og suppe under...

Under Egen og Forsamlingshusets venner arrangerede "Vinter gåtur og suppe under Egen" den 19....

Vinter gåtur og suppe Under...

Under Egen og Forsamlingshusets venner arrangerede "Vinter gåtur og suppe under Egen" den 19....