{modal images/portalen/lokalhistorie/2018/staarupportalen-udvp-2019.jpg|Title=Så flot kan det gøres}

Tårupportalen

{/modal}

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Tårup Landsbyråd

for sammenhold, identitet og trivsel

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Nyborg Fælles Landsbyråd (FLR) er sammensat af repræsentanter fra Landsbyrådene i Nyborg Kommune og fungerer på følgende baggrund:

Kilde:  "Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune". (Rev. maj 2016)

Formål for Det Fælles Landsbyråd

 • at udgøre det fælles debatforum for landdistriktspolitikken i kommunen.
 • at repræsentere det kommunale landsbysamarbejde generelt, både nationalt og internationalt.
 • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
 • at arbejde på en styrkelse af den generelle landdistriktspolitik efter de overordnede retningslinier fra årsmødet.
 • at arbejde på en synliggørelse af landdistrikternes livsvilkår og beboernes trivsel.
 • at inspirere og stimulere de lokale råd til at udvikle og forbedre kvaliteter og værdier i deres lokalområde.
 • at inspirere til og assistere ved finansieringen af fælles og individuelle projekter blandt de lokale råd ved hjælp af fondsansøgninger og lignende.
 • at udstikke overordnede retningslinier for forvaltning af fællesmidler.

- og i forhold til  Retningslinjer for Det Fælles Landsbyråd

 • Det Fælles Landsbyråd er Landsbysamarbejdets øverste myndighed.
 • Det Fælles Landsbyråd består af repræsentanter fra samtlige lokale råd. Hvert lokalt råd har 1 stemme.
 • Det Fælles Landsbyråd mødes mindst 4 gange om året eller når et flertal af Det Fælles Landsbyråds medlemmer ønsker det. Møder indkaldes skriftligt med 14 dages varsel af formanden for Landdistriktsudvalget.
 • Dagsorden udarbejdes på baggrund af aktuelle emner og lokale ønsker. Dagsordenen publiceres sammen med indkaldelsen, der sendes til hvert lokalt råds kontaktperson
 • Eén gang om året – inden 1. marts – fremlægges årsberetning og revideret regnskab til godkendelse for Det Fælles Landsbyråd på et orienterings- og valgmøde (generalforsamling).

Læs mere om arbejdet i Det Fælles Landsbyråd på rådets website: www.nyborg-landsbyraad.dk

 

Oversvømmelse ved Tårup Byvej

Dagsorden til næste møde

Følg med i hvad Landsbyrådet har på dagsordenen til deres næste møde.

Referater fra landsbyrådsmøder

Læs referaterne fra Landsbyrådets møder. Fra 2011 og frem til i dag.

Landsbyrådets medlemmer

Se hvem der er medlem i Tårup Landsbyråd og hvordan de kan kontaktes.

Kontakt Landsbyrådet

Har du et spørgsmål eller en ide - så send en besked til Landsbyrådets formand.

Landsbyrådets resultater

Se resultaterne - store og små mellem hinanden - af Landsbyrådets arbejde gennem årene.

Landsbyudvikling

Udviklingsplanen er et udtryk for borgernes visioner og ønsker for, hvordan Tårup i de kommende år kan forbedres og forskønnes

Om Landsbyrådets grundlag

Læs om grundlaget for Tårup Landsbyråds arbejde. Se formål og Nyborg kommunes vejledning til landsbyrådene.

Landsbysamarbejde

Læs om hvordan de lokale landsbyråd i Nyborg kommune samarbejder med hinanden og kommunen.