Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

TÅRUP LANDSBYRÅD

Dagsorden

Dato: Søndag den 10. december 2023
Tid: 12.00
Mødeleder: Mette
Dagsorden åben til den 8. december 2023
Mødested: Hos Mette

1: Opsamling siden sidst

  • Juletræstænding
  • Godter poser til Tårups børn
  • Kunsttur til Kerteminde

2. Dato for møde med bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus vedr. vedtægter til ny forening Husen under Egen

3. Henvendelser til landsbyrådet:

  • Hanne Dahl, formand for Tårup Forsamlingshus. Beredskab Fyn har afholdt brandsyn i forsamlingshuset og har givet et påbud om, at reolerne med bøger bliver fjernet fra kælderen, da flugtvejen skal holdes fri og reolerne.

4. Afholdelse af et årsmøde marts 2024 ved Mette

5. Drøftelse af udkast til de nye kriterier for forskønnelsesmidler. Bilag medsendt

6. Næste Møde

7. Eventuelt

Logo Tårup Landsbyråd

 

Dagsorden til næste møde

Følg med i hvad Landsbyrådet har på dagsordenen til deres næste møde.

Referater fra møder

Læs referaterne fra Landsbyrådets møder.
Fra 2011 og frem til i dag.

Rådets medlemmer

Se hvem der er medlem i Tårup Landsbyråd og hvordan de kan kontaktes.

Kontakt Landsbyrådet

Har du et spørgsmål eller en ide - så send en besked til Landsbyrådets formand.

Landsbyrådets resultater

Se resultaterne - store og små mellem hinanden - af Landsbyrådets arbejde gennem årene.

Landsbyudvikling

Udviklingsplanen er et udtryk for borgernes visioner og ønsker for, hvordan Tårup i de kommende år kan forbedres og forskønnes

Landsbyrådets grundlag

Læs om grundlaget for Tårup Landsbyråds arbejde. Se formål og Nyborg kommunes vejledning til landsbyrådene.

Landsbysamarbejde

Læs om hvordan de lokale landsbyråd i Nyborg kommune samarbejder med hinanden og kommunen.