Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Frørup

- levende landsby

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

06. juni 2016

Mandag aften var der borgermøde om lokalplansbestemmelser i Frørup. Der skal udarbejdes en ny lokalplan der omfatter de tidligere lokalplaner i Frørup og Nyborg Kommune har i denne forbindelse ønsket at høre Frørupborgernes synspunkter hertil. Nyborg Kommune ønsker at forny processen omkring lokalplaner ved at inddrage borgerne inden oplægget til en lokalplan udarbejdes.

Udover de godt 70 fremmødte Frørupborgere, var et næsten fuldtallig trafik og miljøudvalg, direktøren og to embedsmænd fra forvaltningen deltagere i mødet.

Formand for udvalget Per Jespersen - der selv har boet hele sit liv i Frørup - styrede forsamlingen gennem borgermødet på bedste vis og med et vist lokal humoristisk og farverigt islæt.

Nyborg Kommunes debatoplæg til borgermødet kan hentes her 

Borgermøde i Frørup

Borgermødet havde tre elementer: Oplæg om baggrund og indhold i arbejdet med en ny lokalplan - Debat ved bordene om indspark til den kommende lokalplan - Opsamling i fællesskab.

Borgermøde i Frørup

Anne Nissen fra Teknik og Miljø fortæller om baggrund og indhold i arbejdet med en lokalplan.

Borgermøde i Frørup

Efter en livlig debat ved bordene, var der fælles opsamling af ideer og input til udarbejdelsen af lokalplanen. Det engagerede publikum leverede da også ideer, kommentarer, spørgsmål og små hjertesuk, som kommunens folk kunne tage med sig hjem, til deres videre arbejde med oplægget til lokalplanen.

Opsamlingen afspejlede da også forskellige synsvinkler på, hvordan Frørup fortsat kan gøres til et godt sted at bosætte sig. Skal det f.eks. være en lokalplan, der giver frie rammer for, hvad man kan gøre med det fysiske udtryk af ens ejendom? Eller skal lokalplanen være en mere restriktiv, der fremmer og værner om det gamle og fine landsbymiljø i Frørup?

Det videre forløb er en 8 ugers høringsperiode, når oplægget til lokalplanen fremlægges. Her har Frørupborgerne igen en mulighed for at give deres besyv med, inden der træffes beslutning. Den nye lokalplan skal afløse de 11 eksisterende lokalplaner, der er for Frørup.

Borgermødet i Frørup er et godt initiativ fra Nyborg Kommune, som giver borgerne mulighed for at være med fra starten i forhold, der drejer sig om deres egen by. 

© foto & tekst Steen Jensen Tårup portalen

Frørup i Bakspejlet 2016