Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Kommunalvalg 2021

Tårupportalen har i forbindelse med det kommende kommunalvalg stillet syv spørgsmål til de fire lokalpolitikere vi har i Tårup og Frørup, afgrænset af postnr. 5871. Dels for at bakke op omkring dem, men også for at blive klogere på hvem de er og hvad de står for.

De fire politikere der har fået buddet er:

Per Chrone Jespersen A - Frørup

Michael Gertsen C - Tårup

Niels Lundshøj C - Tårup

Martin Huus V - Frørup

 

De syv spørgsmål lyder således:

  1. Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
  2. Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
  3. Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
  4. Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
  5. Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?
  6. Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?
  7. Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?

Alle de fire lokalpolitikere har nu svaret på henvendelsen, og her bringer vi deres svar:

 

Per Chrone Jespersen

Per Chrone Jespersen

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Bliver jeg valgt ind til kommende byrådsperiode vil det være min 4. Periode i Nyborg byråd, altså er mine overvejelser gået mere på om det er det store arbejde værd. Det er jeg slet ikke i tvivl om at det er. Jeg får, om ikke dagligt så flere gange om ugen, henvendelser fra borgere fra enten lokalsamfundet eller centerbyerne, med spørgsmål og ønsker om gode råd. Alene det at få disse henvendelser, viser værdien i at have en lokal mand, man tør stole på. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om at det er vigtigt igen at stille op til Nyborg Byråd.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Ja, jeg sidder nu på min 3. Periode og har de 2 sidste perioder været formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg har været med til at indføre Landsbypedelordningen, som så desværre fra andres partiers side er blevet voldsomt nedprioriteret. Det vil igen være en af mine vigtige mærkesager, i det kommende byråd, at få genindført Landsbypedelordningen.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Selv om det at være lokalpolitikker tager utroligt meget af ens fritid (læs kvalitetstid med familien) så er jeg sikker på at min familie bakker mig op, også da de i det daglige kan se at det at føle man bidrager og gør en forskel, er brændstof for en person som jeg.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for? 
Jeg stiller op for Socialdemokratiet. Det gør jeg da Socialdemokratiet står på nogle helt klare værdier, der fuldstændigt passer ind i mit hjerte. Nogle solide byggesten, der er værd at bygge videre på.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Vi skal bygge videre på sammenhold og fællesskab. Samtidigt skal vi sikre en meget bedre service og vedligehold af vores udenoms arealer, altså de som kommunen har ansvaret for.
Jeg vil starte med at forsøge at påvirke de andre partier til at støtte op om Landsbypedelordningen, i den form som vi for år tilbage indførte. Vi mangler ‘den gamle vejmand’ i lokalområderne

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Hvis jeg bliver genvalgt vil det sikre borgerne i Tårup og Frørup en solid og troværdig stemme ind i Byrådet i Nyborg. En stemme der taler vores sag.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Tillid, Troværdighed og Respekt

 

Michael Gertsen

Michael Gertsen

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Det Konservative Folkeparti mangler tydeligvis i byrådet. Da jeg har været konservativ i mange år, har god føling med borgernes hverdag og også kender lidt til økonomi - så er det bare med at melde sig under fanerne !

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Jeg har været konservativ siden jeg blev KU´er som teenager, men indtil nu arbejdet mest på den organisatoriske side.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Fuld opbakning, men lidt bekymrede for tidsforbruget. Har aftalt at jeg inden da stopper i 3 bestyrelser - bl.a. menighedsrådet.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
Det Konservative Folkeparti. Den personlige frihed, det private initiativ, omsorgen for de svage og at give natur og miljø videre til næste generation, i en bedre stand end vi selv overtog det.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Vi skal have flere børnefamilier til landsbyerne. Trenden går fra by til land - og vi har meget at byde på i Nyborg kommune. Mange har mulighed for at arbejde hjemmefra.
Unge familier lægger især vægt på gode muligheder for børnepasning, cykelstier/sikre skoleveje og at der er ordentligt og vedligeholdt i landsbyerne

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Mere fokus på kommunens landsbyer fra byrådets side.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Ordentlighed
Ansvarlighed
Lytte og respektere andres synspunkter, selv om vi ikke er enige

 

Niels Lundshøj

Niels Lundshøj

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?

Jeg havde egentlig tænkt at pensionere mig selv efter mange år i kommunalpolitik i en anden kommune. Jeg er jo nytilflytter. Men da jeg så, hvor meget vores folkeskoler haltede, følte jeg mig på en måde forpligtet. Jeg har stor erfaring fra området, da jeg har siddet som udvalgsformand og dermed øverste myndighed på hele børne- og skoleområdet i Hørsholm i en del år. Der er i dén grad behov for, at vores børn får bedre rammer.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Jeg har siddet i 7 år i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Her sad jeg i toppen og var med til at træffe de helt store beslutninger.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
De ved, jeg ikke kan lade være. Min kæreste er venstreorienteret, så vi har vores diskussioner, men hun forstår mit engagement og støtter mig fuldt ud.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for? 
Det Konservative Folkeparti. De konservative står for mig for ordentlighed, respekt og ansvarlighed. Vi skal hjælpe de svageste - og til gengæld kræve af dem, der kan. Det er respekt for skatteborgernes penge.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske? Hvad er det første du ville gøre?
Jeg ville afsætte langt flere midler til forskønnelse af omgivelserne og støtte af kulturelle arrangementer og aktiviteter for borgere i alle aldre. Vi har skønne landsbyer, men vi skal aktivt sikre mere liv. Og det kommer ikke af sig selv.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup på længere sigt, hvis du bliver valgt?
Jeg vil først og fremmest tale landsbyerne op og gøre opmærksom på dem i den politiske debat. Vi skal først og fremmest tale mere om landsbyerne - og tale positivt om dem. Dernæst vil jeg gøre alt for at øge budgetterne målrettet landsbyerne.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
Integritet. Man skal vide, hvor man har mig. Jeg fik engang tilbudt borgmesterposten i Hørsholm, hvis jeg ville stikke den siddende borgmester i ryggen - det nægtede jeg. Sådan skal en politiker nemlig ikke handle!
Dernæst lytte! Lytte til alle - også politiske modstandere!
Og sidst, men ikke mindst: hårdt arbejde og ihærdig indsats. Udvikling sker ikke fra den ene dag til den anden.

 

Martin Huus

Martin Huus

Hvilke overvejelser har du gjort dig, som får dig til at stille op til kommunalvalget?
Jeg har altid ment, at det er vigtigt at involverer sig, jeg har tidligere siddet i skolebestyrelsen på Frørup skole/4 Kløverskolen og de sidste 2 perioder i byrådet. Jeg synes det er spændende at være med til at gøre en forskel, til gavn for alle der bor i Nyborg kommune.

Har du tidligere været engageret i kommunalpolitik? Hvor og hvordan?
Ja, jeg har siddet i byrådet de sidste 2 perioder for Venstre hvor jeg pt. Er næstformand i Skole og Dagtilbudsudvalget, medlem af Beskæftigelsesudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Bevillingsnævnet, uddannelsesrådet og Formand i Facaderådet.

Hvad tænker din familie om at du opstiller til kommunalvalget?
Jeg er så heldig at jeg har fuld opbakning og hjælp fra min familie, men det kræver det også. Jeg bruger i snit 15-20 timer om ugen på byrådet og det politiske arbejde.

Hvilket parti stiller du op for? - og hvorfor er det netop dette parti du opstiller for?
Jeg stiller op for Venstre, fordi der er højt til loftet, plads til at diskuterer og i fællesskab udvikle en god politik med respekt for det enkelte menneske. Jeg har en grundholdning om, at dem der kan yde, skal yde, til gavn for os alle sammen, samtidig med at der skal være et stærk sikkerhedsnet for dem der ikke kan. Jeg mener også at der skal være forskellige valgmuligheder for den enkelte borger, fx mulighed for Friskoler, friplejehjem, og privat hjælp og ydelser, hvis man ønsker dette.

Hvordan tænker du at små landsbyer som Tårup og Frørup bør udvikle sig? - og hvad skal der gøres for at denne udvikling kommer til at ske?
Jeg tænker at vi fortsat skal have stort fokus på vores Landsbyer, de er et kæmpe aktiv for Nyborg kommune, jeg har igennem de sidste 8 år haft stort fokus på dette, igennem landsbypuljer, gode tildelinger til forsamlingshuse, en nyrenoveret skole (Frørup), en god daginstitution (samtidig med at der de næste 10 år er sat yderligere 60 mio. kr. af for at styrke de skoler vi har) mm. alt dette for at tiltrække de mennesker som ikke lige har lyst til at bo i en større by.

Hvilken betydning vil det få for landsbyerne Tårup og Frørup, hvis du bliver valgt?
At jeg ligesom de sidste 8 år har et stort fokus på at vi kan styrke både landsbyer, centerbyer og Nyborg. Jeg mener at det er vigtigt at der er styrker og fokus på alle dele af kommunen ikke mindst landsbyerne.

Hvad vil være de tre vigtigste personlige værdier for dig i dit eventuelt kommende politiske arbejde?
De vigtigste værdier for mig som person og som politikker er ærlighed, troværdighed og handlekraft. Dette har jeg i den grad brugt og man er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. Jeg forsøger at svarer alle der kontakter mig, det er ikke sikkert at vi nødvendigvis er enige, men den gensidige respekt er meget vigtig for mig på trods af evt. uenigheder.

Tak til Per Chrone Jespersen (S) Micheal Gertsen (C), Niels Lundshøj (C) og Martin Huus (V) for at I velvilligt tog imod og besvarede spørgsmålene om jeres kandidatur.
Tårupportalen ønsker jer alle fire held og lykke med et rigtig godt kommunalvalg - der også gerne må blive til gavn for landsbyerne.

© Interview Steen Jensen

SIDSTE NYT

Den nye Tårupbog

Den nye Tårupbog: "Fortællinger om Tårups beboere og ejendomme, samlet gennem årene 2013 - 2021"...
Læs mere

De ved det godt ...

26. november 2021: Det er jul om lidt. Men det er også nu, du måske kan få en ekstra julegave af...
Læs mere

Tårup Vandværk er i gang med at udskifte vandmålerne

Opdatering... Fra mandag den 25. november påbegyndes arbejdet med udskiftningen af vandmålerne på...
Læs mere

Juletræsfest i Frørup

Nu nærmer sig den kære juletid og det skal fejres i Frørup forsamlingshus 12. december 2021...
Læs mere

Drejergaard og hulekirkerne

18. november 2021: Midt inde i Tyrkiet i Anatoliens højland ligger provinsen Kappadokien....
Læs mere

Børn i Tårup - se her!

Torsdag 25. november inviteres børn i Tårup til krea-hygge i forsamlingshuset kl 15.30-17.30! Vi...
Læs mere

Fællesaktiviteter 2022

11. november 2021: Hvilke aktiviteter vil du gerne have her i Tårup i 2022? Tårup Landsbyråd og...
Læs mere

Sauna tønde

5. november 2021: Sæsonen for vinterbadere er ved at være rigtig i gang nu, selvom vandet er 10...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup