Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

12. oktober 2020: 

Tårup Landsbyråd er blevet informeret om nedenstående.

Nyborg Byråd har besluttet, at udarbejde en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne i Nyborg Kommune i samarbejde med Østfyns Museer.

Landdistrikterne gemmer på mange gode historier og en vigtig kulturarv, som det er vigtigt at registrere og formilde. Det kan være statsmandskolonien i Flødstrup Sogn, den særlige forbindelse mellem Svindinge og herregården Glorup eller det kan være landsbyen Herresteds specielle fortid som købstad for blot at nævne nogle eksempler.

Kulturarven rummer et stort potentiale i forhold til bosætning, erhverv og turisme, men først skal den opdages og bringes i spil.

Arbejdet med kulturarvsmasterplanen er i sin opstart og forventes at strække sig over de næste to år. Arbejdet vil blandt andet indebære forundersøgelser og feltarbejde.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune vender tilbage med mere information, når vi er kommet lidt længere frem i forløbet. Eksempelvis om, hvordan I kan høre mere og eventuelt bidrage til arbejdet.

Til din information, så er der i 2019 udarbejdet en kulturarvsmasterplan for Nyborg By. Hvis du er interesseret, kan du se den her: http://kulturarvsmasterplan.nyborg.dk/dk/start/

Med venlig hilsen

Mette Bro Jansen
Formand for Tårup Landsbyråd

kulturarv

Godt Nytår

SIDSTE NYT

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...
Læs mere

Aflysning af foredrag i januar og februar

03. januar 2021: Tårup Foredragsforening aflyser foredragene i januar og februar på grund af...
Læs mere

Nytårshilsen fra præstegården

André spiller "With a Little Help from My Friends" af John Lennon / Paul McCartney i sin...
Læs mere

Aflysning af gudstjenester i julen og til og med den 3. januar

Efter ordren i går lyder det nu i dag modsat: Et enigt bispekollegie anbefaler, at alle...
Læs mere

Julemandens hjælpere

21. december 2020: I dag holdt Julemanden en fridag og lod sine hjælpere klare udbringningen af...
Læs mere

Jule og nytårshilsen fra ”Gåture under egen”

På vores tur onsdag den 16. december, gik vi gennem Tåruplunde skoven og over åen til Øksendrup...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup