Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Den 13. september 2020 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indgået en bred politisk budgetaftale for Nyborg Kommune 2021.

Af helt særlig interesse for os i landsbyerne kan blandt andet være:

3.10 Gåture for ældre i eget hjem
Forligspartierne er enige i at afsætte 930.000 kr. til gåture for ældre i eget hjem.

3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder
Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur.

4.11 Pulje til natur og miljø
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 0,960 mio. kr. årligt til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune.

4.15 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Forligspartierne er enige i at forhøje puljen under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v. fra 2,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker i højere grad at kunne imødekomme ønsker til nye cykelstier i forlængelse af igangværende arbejde med mobilitetsplan. Der ligger allerede nu ønsker om cykelsti fra eksempelvis Ellested til Ørbæk, Langs Frørup Landevej blot for at nævne nogle

4.25 Landsbyforskønnelse
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

4.8 Offentlige legepladser
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser.

Se hele budgetforliget her

 

- og husk at følge med i kommunalpolitikken i Nyborg Kommune - benyt Tårupportalens lette adgang til de nyeste referater fra byråd og udvalg

 

Følg med

Vild med Tårup

SIDSTE NYT

Tårup Vandværk - Måleraflæsning

Tårup Vandværk informerer: Vi foretager inspektion af målerbrønde lørdag formiddag den 19/6. Du...
Læs mere

Sankt Hans aften på Frørupgaard

Sankt Hans aften på Frørupgaard onsdag d. 23. juni kl. 19.30. Landsbyrådet byder velkommen. Jaris...
Læs mere

Fejring af 100 året for Genforeningen

100 året for Genforeningen blev fejret i Frørup lørdag d. 5. juni 2021. Først var der andagt i...
Læs mere

Gåtur og udlængsel

2. juni 2021: Gåholdet ”Under egen”, har lidt udlængsel for tiden. Alle der var med på turen til...
Læs mere

Velkommen til en festlig dag i Tårup

Festlig dag med Åbent Hus og indvielse i Tårup den 20. juni 2021 på det grønne område ved og...
Læs mere

Ud i det blå med Seniorklubben

Tag på udflugt med Tårup-Frørup Seniorklub Ud i det blå Efter lang tids Corona-pause starter vi...
Læs mere

Echo Me gæstede Bækvej 9's Stuekoncerter

Gæsterne mener: Tak for en hurraoplevelse! ❤️ Wow en lang og meget intens og super dejlig...
Læs mere

Nu er de her

De nye kartofler. På Juelsbo på Kirke Alle i Tårup, har de startet salget af årets nye kartofler,...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup