Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

29. april 2020:

Interview med Mette Bro Jansen, formand for Tårup Landsbyråd.

På en kølig forårsdag, hvor regnen endelig er på vej tilbage efter en måneds fravær, og på en dag, hvor Danmarks Statistik netop har meldt folketallet ud for landsbyerne i 2020. En udmelding som fortæller, at vi i Tårup landsby har nået det højeste indbyggertal i de seneste 10 år.
På sådan en dag føles det helt naturligt at mødes med Tårup Landsbyråds nye formand Mette Bro Jansen på Hørageren i Tårup, for at blive klogere på, hvem Mette er og hvad hun står for.

Formand for Tårup Landsbyråd Mette Bro Jansen

- Mette du har været medlem af Tårup Landsbyråd siden august 2018, og fra marts måned 2020 blev du formand for landsbyrådet - hvad kendetegner dig som menneske og landsbybeboer?

Jeg kommer fra Salling i nærheden af Skive. Jeg er opvokset på landet og er vant til landsbylivet og alle de kvaliteter det har. Fællesskab, man kommer hinanden ved, man hilser på hinanden og danner relationer. I mit voksenliv ønskede jeg igen, at bo på landet i en lille landsby for at genfinde alle disse ting.

Det der kendetegner mig mest, er nok det, at jeg er en ærlig og ligefrem person, der gerne vil engagere sig i ting - lytte til folk - og skabe ting sammen med andre, som er godt for vores by. Ordentlighed og gennemsigtighed er værdier jeg personlig lægger meget vægt på.

Jeg er bl.a. uddannet som sygeplejerske og arbejder ved sygeplejskeuddannelsen i Odense - UCL. Her er det fortrinsvis internationaliseringen af uddannelsen jeg arbejder med, hvor vi sender sygeplejestuderende i praktik uden for landets grænser.

- Hvorfor har du bosat dig i en lille landsby som Tårup?

Valget faldt let på Tårup, som ligger centralt i forhold til adgangen til motorvejen mod Odense, hvor jeg arbejder og København, hvor Jan - min mand - arbejder. Tillige har Tårup det hele, her er skov, strand, dyreliv, frisk luft og aktivt fællesskab. 

- Hvad mener du er Tårups styrke / svaghed?

Styrker:
Vi har en bred sammensætning i beboergruppen - beskæftigelse - alder - mange der bidrager med meget til fællesskabet. Jeg tænker også at vi rummer mange flere menneskelige ressourcer end vi er klar over og gør brug af.
I Tårup er der fra tidligere stor tradition for fælles aktiviteter og sammenhold. Folk møder op når der bliver arrangeret noget. Her er et godt kulturliv, der også tiltrækker nye kunstnere til landsbyen.

Svagheder:
Har jeg nok lidt vanskeligere at få øje på. 

Mette Bro Jansen

- Om landsbyrådet - Hvad er det ved arbejdet landsbyrådet der tiltrækker dig?

Det tiltrækker mig at være i landsbyrådet og være med til at skabe noget, der er brug for og har betydning for landsbyens beboere.
Tillige er der i Nyborg Kommune en positiv og god samarbejdsstruktur mellem landsbyerne og kommunen, som jeg oplever spændende at være en del af. Her er man lidt tæt på det politiske beslutningsniveau i kommunen. 

- Hvad mener du er de vigtigste opgaver, som landsbyrådet har?

For mig er det vigtigt, at landsbyrådet er synligt og at der er åbenhed om det der foregår i rådet.
Vi skal være med til at sætte ting i gang og skabe ting for landsbyens beboere, som de ønsker sig og der er brug for.
Det er vigtigt at landsbyrådet er åben over for de nye ideer beboerne kommer med og medvirker til at gennemføre dem,  i fællesskab med Tårups beboere. Alle kan noget - i fællesskabet kan vi så meget mere.

- Hvordan ser du landsbyrådets rolle i forhold til de mange foreninger der er i Tårup?

 I landsbyrådet skal vi glæde os over de mange veldrevne foreninger her er - og støtte op der hvor vi kan og hvor støtte efterspørges. Måske vi skal have et tættere samarbejde med foreningerne i fremtiden.

- Der er mange nye unge familier i Tårup - hvad kan landsbyrådet gøre for integrere dem i landsbylivet?

Jeg tænker at vi skal vise forståelse for, at de unge småbørnsfamilier er travle folk - her er børn, skole, arbejdsliv og karriere nok at bruge tiden på, så jeg ser dem mest som glade forbrugere af landsbyens tilbud - og håber samtidig på, at de vender tilbage med deres bidrag til at få fællesskabet til at fungere, når børnene er store og der falder ro på.
I landsbyrådet skal vi huske på at de unge familier er her og inkludere dem i de projekter, der bliver stillet op og planer der gennemføres. Men de unge familier skal gerne melde ind, hvad der er brug for i deres situation.

- Hvordan tænker du at kommunikationen mellem landsbyråd og landsbybeboere kommer til at foregå i fremtiden?

I fremtiden vil landsbyrådet i langt højere grad bruge Tårupportalen til at melde bredt ud om arbejdet i rådet. Det vil blive her landsbyrådet kommer til at formidle hvilke ideer, der arbejdes med i rådet og hvor man er aktuelt i processen.

Mette Bro Jansen

- Hvordan tænker du at landsbyrådets samarbejde med skole og sfo skal fungere i fremtiden?

Se her er et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt på. Men det vil være nærliggende at udvikle på et samarbejde her. Skolen benytter ofte Tårups grønne områder og det ville være fint at få tilbagemeldinger på hvordan områderne fungerer, set med børnenes øjne. Hvordan fungerer de ting vi har på områderne? - hvad er godt? og hvordan kan de fornys? Jeg tænker at skolen vil være en ressource her.

- Hvordan synes du at samarbejdet mellem landsbyråd og Nyborg Kommune fungerer? - Hvad kan landsbyrådet selv gøre for at udvikle på samarbejdet med kommunen?

Jeg har ikke umiddelbart den helt stor erfaring med samarbejdet endnu, så spørgsmålet må jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men jeg ser meget frem til et spændende samarbejde med kommunen om landsbysamarbejdet og om hvad vi i fællesskab kan gøre for at øge bosætningen i kommunen - og her tænker jeg selvfølgelig især bosætningen i de små landsbyer.

Positiv holdning og gensidig respekt må være vigtige værdier i samarbejdet.

- Landsbyrådet har i mange år arbejdet meget med landsbyforskønnelsen - er det fortsat der du mener at den største opgave ligger - eller vil du gå andre veje? Hvilke?

Landsbyforskønnelse er et bredt begreb for de midler kommunen stiller til rådighed for landsbyerne. De kan anvendes til mange ting. Jeg tænker at landsbyrådet skal spørge hvad beboerne ønsker sig og styre efter det. 

- Hvordan mener du at et landsbyråd skal sammensættes? Hvor mange medlemmer? Og hvorfor det?

Jeg mener at ni medlemmer passende. Der skal være et ulige tal, fordi der i enkelte situationer kan være brug for at stemme om vejen vi skal gå. Ideelt set mener jeg, at rådet skal sammensættes bredt og afspejle beboersammensætningen i Tårup.

Mette Bro Jansen

- Hvis en nytilkommen landsbybeboer er interesseret i arbejdet i landsbyrådet og stiller dig spørgsmålet om hvordan man bliver medlem af landsbyrådet, hvordan vil du svare vedkommende?

Jeg vil svare, at vi ikke i øjeblikket har en formel beskrivelse af hvordan rådet optager medlemmer, men samtidig at det vil være noget af det første vi skal drøfte i landsbyrådet. Det er vigtigt at der ikke er tvivl om det mandat vi sidder på i landsbyrådet.
Jeg vil også svare, at du altid er velkommen til at komme forbi hos mig og vi kan få en snak om dine ønsker, tanker og ideer for landsbyens fællesskab.

- Har Tårup en fremtid som landsby på længere sigt? Hvad skal der til for at fastholde og udvikle bosætning og trivsel?

Selvfølgelig har vi det - som jeg tidligere har sagt Tårup har det hele - central placering, attraktiv natur, skov, strand og stærkt fællesskab - alt det der skal til.
På længere sigt kunne jeg godt tænke mig, at vi i fællesskab skaber en ny fortælling om Tårup. Vi skal sætte nogle nye udviklingsmål. Hvilken betydning kan f.eks. de nye verdensmål have for Tårup - se det hele i et bredere perspektiv - og dermed få en endnu større tiltrækningskraft på familier, der søger et sted at slå sig ned.

o0o

Tårupportalen ønsker Mette Bro Jansen tillykke med formandsposten i Tårup landsbyråd og ser frem til et godt samarbejde om formidling af landsbyrådets arbejde.

© foto og interview Steen Jensen

Godt Nytår

SIDSTE NYT

Hilsen fra gåture ”Under egen”

13. januar 2021: Vi fortsætter vores gåture med udgangspunkt ved bålhytten ”Under egen”. Vi er...
Læs mere

Aflysning af foredrag i januar og februar

03. januar 2021: Tårup Foredragsforening aflyser foredragene i januar og februar på grund af...
Læs mere

Nytårshilsen fra præstegården

André spiller "With a Little Help from My Friends" af John Lennon / Paul McCartney i sin...
Læs mere

Aflysning af gudstjenester i julen og til og med den 3. januar

Efter ordren i går lyder det nu i dag modsat: Et enigt bispekollegie anbefaler, at alle...
Læs mere

Julemandens hjælpere

21. december 2020: I dag holdt Julemanden en fridag og lod sine hjælpere klare udbringningen af...
Læs mere

Jule og nytårshilsen fra ”Gåture under egen”

På vores tur onsdag den 16. december, gik vi gennem Tåruplunde skoven og over åen til Øksendrup...
Læs mere

Steder i Tårup og Frørup