Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

10. marts 2023:

Tårup på dagsordenen i Nyborg Kommune

Tårup Landsbyråd har rettet henvendelse til Nyborg Kommune i forhold til landsbyens rolle som "byvækstlandsby" i regi af Kommuneplan 2021. Henvendelsen behandles på Teknik og Miljø udvalgets møde mandag den 13. marts 2023, som pkt. 1.

Spørgsmålet i henvendelsen fra Landsbyrådet er om Tårup fremadrettet fortsat skal være byvækstlandsby med byzone status eller en afgrænset landzone landsby.

I Tårup har vi pt. to arealer udlagt i kommuneplanen til boliger i Tårup. Arealerne er privatejede og der har ikke privat været interesse for at udstykke dem. Så længe de to arealer fremgår af kommuneplanen er Tårup en byvækstlandsby og lovgivningsmæssigt skal Tårup derfor ændres til at være byzone, og derved afledt velsagtens en højere ejendomsskat på de enkelte ejendomme i landsbyen.

Fordelen ved at være byvækstlandsby er nok ikke lige sådan til at få øje på, så længe at kommunen ikke ønsker at investere i udstykninger her. Derfor vil det være relevant at vurdere om Tårup fortsat skal byvækstlandsby som landsbyrådet påpeger.

Administrationen lægger op til at forholdet skal drøftes som led i planstrategi 2023 og derved kommende kommuneplanrevision. Følg linken øverst og læs selv hele oplægget med bilag til punktet på dagsordenen.

13. marts 2023: Teknik og Miljøudvalget har taget administrationens oplæg til efterretning.  Det vil sige at byudvikling i landsbyerne, herunder Tårup, drøftes som led i planstrategi 2023 og derved kommende kommuneplanrevision.

byvækst

 

 

Her kan du se Landsbyrådets henvendelse:

Henvendelse til Søren Svendsen, formand for Teknik -og Miljøudvalget

Tårup Landsbyråd ønsker følgende sag behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.
Indsendt af Mette Bro Jansen, formand for Tårup Landsbyråd og medlem af Landdistriktsudvalget (LDU).

Sagen kort:
Af Nyborg Kommunes kommuneplaner har det i adskillige år fremgået at Tårup landsby er en vækstlandsby og at Kommunen i den forbindelse ønsker at Tårup skal overgå til byzone. Fakta er, at der i kommuneplanerne ikke er nogen fremskrivning af befolkningstal, de omtalte byggegrunde findes ikke, landsbyen fremstår uden fortove, belysning, kommunale institutioner og indkøbsmuligheder. Herudover er beskeden fra Kommunen at etablering af byggegrunde skal ske på privat initiativ, da Kommunen ikke ønsker at investere i landsbyen.

Argumentationen om at tale om Tårup som en landsby med mulighed for byvækst er ikke tilstede, og på denne baggrund har vi ingen forventning om væsentlig by tilvækst. Der er derfor intet belæg for at ville
overføre landsbyen til byzone. Processen skal derfor annulleres og kommuneplanen ændres.

Baggrund:
I Kommuneplanen står ” 10 landsbyer udlægges som landsbyer i byzone med mulighed for begrænset byvækst. Det er: Langtved, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested/Måre, Frørup, Tårup og Svindinge.
https://nyborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/hovedstruktur/by-og-land/bymoenster-og-byudvikling/

Teknik- og Miljøafdelingen omtaler Tårup m.fl. som byzonelandsbyer
https://www.nyborg.dk/da/demokrati-og-indflydelse/udvikling-af-vores-kommune/udvikling-ogprojekter/byer-og-landdistrikter/landsbyer-i-nyborg-kommune/

Tårup har et relativt stabilt indbyggertal på ca. 280 indbyggere. Kommuneplanen fastholder mulighed for byvækst til boligformål i Tårup, men forudser ingen tilvækst i antallet af beboere.
https://nyborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/hovedstruktur/by-og-land/taarup/

Af Kommuneplanen fremgår det:
”På nuværende tidspunkt er der 2-3 byggegrunde i Tårup.
Kommuneplanen fastholder derudover to mindre områder udlagt til boligformål. Områderne er ikke lokalplanlagte. Det drejer sig om et område ved Bækvej i den nordlige del af landsbyen, hvor der er mulighed for at lokalplanlægge for ca. 5 boliger, samt et område ved Bækvej/Hørageren, i den vestlige del af landsbyen, hvor der er en mulighed for at lokalplanlægge for ca. 8 boliger. Begge områder er privatejede”.

Kommuneplanen fastholder at der udover de 2-3 byggegrund findes to mindre områder udlagt til boligformål. Dette er ikke korrekt. Af høringssvar indsendt rettidigt af undertegnede fremgår det at: Området ved Bækvej i den nordlige del af landsbyen, vil ikke blive udstykket, idet ejerne ikke har interesse i at udstykke byggegrunde for egne midler.

Området ved Bækvej/Hørageren i den vestlige del af landsbyen, vil ikke blive udstykket, idet ejerne ikke er interesseret i et boligområde ved Bækvej.

Dermed har Tårup 2 byggegrunde på nuværende tidspunkt og ingen privat eller kommunal interesse i at
etablere byggegrunde.

 

Sidste nyt

Foråret kom godt på vej

Den 19. marts 2023: Det Vestfynske Pigekor sang på dejligste vis foråret i møde, ved den...
Læs mere

En skøn opdagelse

Den 19. marts 2023: På Brandgaden i et af de store gamle træer havde Nissen taget bolig i december...
Læs mere

Invitation til årsmøde - Sammen kan vi mere

Den 17. marts 2023: Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune inviterer til Årsmøde den 1. april 2023 i...
Læs mere

LAG SØM udviklingsstrategi for 2023-2027

Den 14. marts 2023: Har du gode ideer til et nyt projekt? Så se den nye udviklingsstrategi for...
Læs mere

Tre retters menu og fem mands orkester

Den 14. marts 2023: Tårup-Frørup Seniorklub havde lagt op til en rigtig flot Forårsfest i Frørup...
Læs mere

Flot donation til Kongshøj Spejderne

Den 13. marts 2023: I forbindelse med at Avlsgaardsforeningen Nyborg er kommet i en situation hvor...
Læs mere

Kursustilbud - Sund, tryg og udforskende udvikling

Et forløb til dig der gerne vil blive bedre til møde dit barn i dets følelser og støtte dit barn...
Læs mere

Bofællesskabet Dugnad - Bækvej 8 i Tårup

Den 12. marts 2023: Bækvej 8 i Tårup er blevet omdannet til et lille...
Læs mere

Solcelleprojektet - styregruppe møde

Den 7. marts 2023: Tirsdag d. 7. marts holdt styregruppen for solcelleprojektet møde for anden...
Læs mere

Byzone contra Landzone

10. marts 2023: Tårup på dagsordenen i Nyborg Kommune Tårup Landsbyråd har rettet henvendelse til...
Læs mere