Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Den 8. marts 2023:  

I år fylder Tårup Forsamlingshus 134 år.
I 134 år har forsamlingshuset dannet den fysiske ramme om fællesskabet i Tårup. Forsamlingshuset er gennem tiden blevet udviet, fornyet, holdt vedlige og værnet om af stærke lokale ildsjæle og kræfter, der har set det værdifulde i at landsbyen havde et sted at kunne mødes.

Hvis forsamlingshusets mure kunne tale, ville vi høre om utallige fester, dilettant, foredrag, filmforestillinger, gymnastik, udstillinger og mindestunder. Alt sammen undervejs tilpasset tidens ånd og landsbybeboernes behov. Og sådan er det stadigvæk.

Tårup Forsamlingshus 1938

Foto: Sylvest Jensen - Tårup Forsamlingshus 1936-38

Dengang som nu drives Tårup Forsamlingshus af en bestyrelse, valgt blandt de af landsbyens beboere, der er medlem af forsamlingshuset.
Netop medlemskabet er en vigtig del af hele ideen med forsamlingshuset. Vigtig fordi dels skaffer det midler til vedligeholdelsen af huset og dels sikrer det også - ikke mindst - at der er nye frivillige kræfter undervejs, der kan tage over i bestyrelsesarbejdet, når gamle falder fra.

Uden medlemmer og frivillighed - har vi ingen forsamlingshus.

Det bringer os så derhen, at bestyrelsen til årets generalforsamling her til aften, kunne fortælle at medlemstallet desværre er dalende.
For at sige det ligeud, ja så er det tiden til nu - hvis ikke du allerede er medlem af forsamlingshuset - at du også overvejer om ikke du skal være medlem af Tårup Forsamlingshus - igen.

Støt op om forsamlingshuset og bestyrelsen og meld dig ind nu. På den måde får du også indflydelse på driften af huset og de arrangementer der afholdes.

Det er ikke for sent - og faktisk er det såre enkelt:  Betal kontingent på 150 kr. pr. husstand (75 kr. for enlige) på forsamlingshusets konto: reg. nr. 5960 Kontonr. 0005004643 eller Mobilepay 88690 (Husk at anføre navn og adresse). - og så er du medlem og støtter fællesskabet i Tårup. 

Generalforsamling

Onsdag aften var der atter generalforsamling i forsamlingshuset tilrettelagt på bedste vis, med fællesspisning - dejlig gullaschsuppe og surbrød - før generalforsamlingen, og kaffe med marengslagkage efterfølgende.

Generalforsamling

Eskild Albjerg fik dirigentopgaven og bestyrelsens formand Hanne Dahl stod for årsberetningen i følge vedtægterne. 

Læs hele årsberetningen her:

Årsberetning 2022
Året 2022 startede i coronapandemiens tegn og for første og eneste gang under den 2 år lange pandemi blev forsamlingshusene specielt bedt om at lukke ned for alle aktiviteter i januar. Således også vores forsamlingshus. Det betød desværre, at vi måtte aflyse nogle private arrangementer.
 
Heldigvis blev landet og dermed også forsamlingshuset åbent igen fra 1. februar, men det blev en stille opstart.
 
I 2022 har 74 husstande betalt for medlemskab af forsamlingshuset – desværre færre end i 2021.
 
Forsamlingshusets første arrangement var generalforsamlingen i marts, men da den desværre faldt på samme dag som generalforsamlingen i Frørup Andelskasse var fremmødet så beskedent, at vi kunne afholde arrangementet i den lille sal.
 
Ud over generalforsamlingen har der været afholdt 4 arrangementer
  • fællesspisning for børnefamilier i april hvor tovholderne var Marlene og Julie. Der var et superfint fremmøde og alle så ud til at nyde hinandens selskab
  • fællesspisning i september med rigtig godt fremmøde, hvor familierne Bilde og Eriksen igen stod bag et lækkert arrangement
  • koncert med Søren Manscher i november, arrangeret af Henrik Kragh med opbakning af resten af bestyrelsen
  • og til sidst julebanko i december med ca. 80 deltagere, Lindas dejlige julemad, samt rigtig mange medbragte pakker og sponsorerede gaver fra både SuperBrugsen og Netto i Ørbæk.
TUSIND TAK til alle, der har ydet en stor indsats for, at disse arrangementer har været mulige.
Forsamlingshuset har være udlejet til 45 arrangementer og i alt 67 dage. Derudover har huset tillige været udlånt til det fælles julearrangement mellem menighedsrådet i Tårup Kirke og Landsbyrådet.
 
Ud over de ovennævnte arrangementer har bestyrelsen arbejdet med
  • renovering af hovedtrappe inkl. flisebelægning + nye vinduer på første sal. Til begge projekter har vi modtaget tilskud fra Nyborg Kommune. Projektet omkring hovedtrappen er udført af Aage Pedersen og Søn og udskiftning af vinduerne på 1. sal er lavet af Peer Poulsen med familie. STOR TAK til Peer for den indsats.
  • bestyrelsen har endvidere drøftet de stigende energipriser og evt. udskiftning af varmekilde. Vi har justeret lidt på udlejningsprisen fremover for at imødekomme fremtidige energipriser og har besluttet at beholde husets gasfyr indtil videre – også set i lyset af det arbejde, der pågår omkring Grøn Landsby.
  • Bestyrelsen har tillige afholdt fællesmøde med Landsbyrådet omkring overdragelse af frysehuset til Landsbyrådet. Sagen ligger i Nyborg Kommune, men der er intet afklaret på nuværende tidspunkt
  • Henrik Kragh fra bestyrelsen har været initiativtager til en Havefest under Egen i august sammen med andre gode borgere fra Tårup. Det var et yderst vellykket og velbesøgt arrangement, som heldigvis gentages her i 2023. Forsamlingshuset har doneret penge til leje af scenen – et beløb, der er ydet fra den sum, der blev overdraget til forsamlingshuset i forbindelse med nedlæggelse af Forsamlingshuset Venner.
I forsommeren 2022 fik Forsamlingshuset en henvendelse fra Destination Fyn, der ønskede at opsætte et kunstværk i forbindelse med promovering af Herregårdsruten og alle – både beboere og forbipasserende - kan nu nyde Per Bukh’s blå og gule kunstværk på gavlen af huset.
 
Forsamlingshuset har søgt og fået bevilliget penge fra Frørup Andelskasse til indkøb af nye stole, da flere trængte til udskiftning.
 
Forsamlingshuset har i slutningen af året fået ny og opgraderet hjemmeside og jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke Steen dels for at drifte hjemmesiden på dagligt niveau og dels for det store, omfattende og meget koncentrerede arbejde med omlægning af hjemmesiden i en ny skabelon.
 
Bestyrelsesmedlem Peer Paulsen har desværre ikke ønsket af genopstille til bestyrelsen og jeg vil med denne buket takke Peer for 10 års arbejde for Tårup Forsamlingshus. Jeg håber, at vi stadig kan drage nytte af din store erfaring omkring byggeri. STOR TAK for de mange timers frivillige arbejde for Forsamlingshuset.
 
Julie Gry Sørensen, der også er medlem af bestyrelsen har desværre valgt at stoppe i bestyrelsesarbejdet uden at være på valg på grund af øget arbejdsbyrde og videreuddannelse. Jeg vil hermed også takke Julie mange gange for hendes arbejdsindsats for Forsamlingshuset.
 
TAK til alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde i 2022 og jeg ser frem til samarbejdet omkring Forsamlingshuset her i 2023. 
  
Hanne Dahl.
Formand for Tårup Forsamlingshus.

 

Generalforsamling

Forsamlingshusets mangeårige kasserer Hanne Bilde præsenterede regnskabet med et smil. Bestyrelsen klarede det praktiske og alle klappede til både beretning, regnskab, valg, ingen indkomne forslag og eventuelt.

© foto og reportage Steen Jensen

 

 

Sidste nyt

Foråret kom godt på vej

Den 19. marts 2023: Det Vestfynske Pigekor sang på dejligste vis foråret i møde, ved den...
Læs mere

En skøn opdagelse

Den 19. marts 2023: På Brandgaden i et af de store gamle træer havde Nissen taget bolig i december...
Læs mere

Invitation til årsmøde - Sammen kan vi mere

Den 17. marts 2023: Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune inviterer til Årsmøde den 1. april 2023 i...
Læs mere

LAG SØM udviklingsstrategi for 2023-2027

Den 14. marts 2023: Har du gode ideer til et nyt projekt? Så se den nye udviklingsstrategi for...
Læs mere

Tre retters menu og fem mands orkester

Den 14. marts 2023: Tårup-Frørup Seniorklub havde lagt op til en rigtig flot Forårsfest i Frørup...
Læs mere

Flot donation til Kongshøj Spejderne

Den 13. marts 2023: I forbindelse med at Avlsgaardsforeningen Nyborg er kommet i en situation hvor...
Læs mere

Kursustilbud - Sund, tryg og udforskende udvikling

Et forløb til dig der gerne vil blive bedre til møde dit barn i dets følelser og støtte dit barn...
Læs mere

Bofællesskabet Dugnad - Bækvej 8 i Tårup

Den 12. marts 2023: Bækvej 8 i Tårup er blevet omdannet til et lille...
Læs mere

Solcelleprojektet - styregruppe møde

Den 7. marts 2023: Tirsdag d. 7. marts holdt styregruppen for solcelleprojektet møde for anden...
Læs mere

Byzone contra Landzone

10. marts 2023: Tårup på dagsordenen i Nyborg Kommune Tårup Landsbyråd har rettet henvendelse til...
Læs mere