Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

12. oktober 2020: 

Tårup Landsbyråd er blevet informeret om nedenstående.

Nyborg Byråd har besluttet, at udarbejde en kulturarvsmasterplan for landdistrikterne i Nyborg Kommune i samarbejde med Østfyns Museer.

Landdistrikterne gemmer på mange gode historier og en vigtig kulturarv, som det er vigtigt at registrere og formilde. Det kan være statsmandskolonien i Flødstrup Sogn, den særlige forbindelse mellem Svindinge og herregården Glorup eller det kan være landsbyen Herresteds specielle fortid som købstad for blot at nævne nogle eksempler.

Kulturarven rummer et stort potentiale i forhold til bosætning, erhverv og turisme, men først skal den opdages og bringes i spil.

Arbejdet med kulturarvsmasterplanen er i sin opstart og forventes at strække sig over de næste to år. Arbejdet vil blandt andet indebære forundersøgelser og feltarbejde.

Østfyns Museer og Nyborg Kommune vender tilbage med mere information, når vi er kommet lidt længere frem i forløbet. Eksempelvis om, hvordan I kan høre mere og eventuelt bidrage til arbejdet.

Til din information, så er der i 2019 udarbejdet en kulturarvsmasterplan for Nyborg By. Hvis du er interesseret, kan du se den her: http://kulturarvsmasterplan.nyborg.dk/dk/start/

Med venlig hilsen

Mette Bro Jansen
Formand for Tårup Landsbyråd

kulturarv