Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Den 13. september 2020 har partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indgået en bred politisk budgetaftale for Nyborg Kommune 2021.

Af helt særlig interesse for os i landsbyerne kan blandt andet være:

3.10 Gåture for ældre i eget hjem
Forligspartierne er enige i at afsætte 930.000 kr. til gåture for ældre i eget hjem.

3.32 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder
Der igangsættes et arbejde med at afdække mulighederne for at inddele kommunen i områder/distrikter, som det gøres indenfor hjemmeplejen. Tanken er at medarbejdere i Vej, Park og Natur tilknyttes områder/distrikter af kommunen for hermed at optimere indsatsen i forhold til lokal vedligeholdelse, herunder ikke mindst sikring af landsbyindsatsen. Det er dog vigtigt at understrege at forligspartierne er enige i at der skal sikres en høj grad af vedligeholdelse i hele kommunen. Der afsættes 500.000 kr. årligt til Vej, Park og Natur.

4.11 Pulje til natur og miljø
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en pulje på 0,960 mio. kr. årligt til større investeringer vedrørende natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, offentlige toiletter, naturbevaring m.v. Puljen kan anvendes til realisering af strategi for omlægning af Nyborg til en grøn kommune.

4.15 Pulje til cykelstier og trafiksikkerhed m.v.
Forligspartierne er enige i at forhøje puljen under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af nye cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter m.v. fra 2,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne ønsker i højere grad at kunne imødekomme ønsker til nye cykelstier i forlængelse af igangværende arbejde med mobilitetsplan. Der ligger allerede nu ønsker om cykelsti fra eksempelvis Ellested til Ørbæk, Langs Frørup Landevej blot for at nævne nogle

4.25 Landsbyforskønnelse
Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalget afsat en årlig pulje på 600.000 kr. til landsbyforskønnelse m.v.

4.8 Offentlige legepladser
Der er under Teknik- og Miljøudvalget afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til etablering og vedligeholdelse af offentlige legepladser.

Se hele budgetforliget her

 

- og husk at følge med i kommunalpolitikken i Nyborg Kommune - benyt Tårupportalens lette adgang til de nyeste referater fra byråd og udvalg

 

Følg med

SIDSTE NYT

Julen er godt på vej i Tårup

27. november 2020: Med en stemningsfuld juleandagt i Tårup Kirke, og de to juletræer ved kirken og...
Læs mere

Jul i Frørup Vingaard

Besøg Frørup Vingaard, fæld selv dit juletræ og få en flaske vin med hjem til Julen......
Læs mere

Onsdagsgåturen den 9. december 2020

Gåturen starter kl. 9.00 hos Stine Laybourn på Vormarkallé 5, 5871 Frørup. Vi kan parkere på...
Læs mere

Julegavemarked

JULEGAVEMARKED Keramik - Maleri Kom og køb årets unikke julegave fredag d. 11. december lørdag d....
Læs mere

Jul i Frørup

Måske covid-19 sætter en stopper for mange julearrangementer, MEN her i Frørup skal der mere til,...
Læs mere

Set i Bakspejlet

 • Hvor heldig kan man være?

  31. oktober 2020: Efter en nat med regn, klarede det op inden starten på vores gåtur som skulle starte fra Birgit på Kongshøjvej. 8 var mødt op, og...
 • Udvidet onsdagsgåtur

  14. oktober 2020: Onsdagsturen fra Under egen gik ad markvejen ved Hjørnegården til Tåruplunde skoven og igennem den ad stier og veje. Vi var 11 på...
 • Et tilfældigt strejf af en hånd

  13. oktober 2020: Efter moden overvejelse og med iagttagelse af alle covid-19 forholdsregler indbød Tårup-Frørup Seniorklub til en hyggelig høstfest...
 • Med Seniorklubben i Vestjylland

  Torsdag den 17. september tog Tårup-Frørup Seniorklub på udflugt til Oxbølområdet i Vestjylland. 27 havde tilmeldt sig til udflugten, der efter...
 • Svelmø

  01. september 2020: Når man står på Svelmøs højeste punkt på 18,5 m over havet, med udsigt over det Sydfynske øhav og ser Avernakø, Lyø, Bjørnø,...
 • Petanquebaner i Tårup?

  23. juli 2020: Ja, nu er det ganske vist, projektet er skudt i gang. Karsten Mengel og Steffen Kildegaard har taget fat på gravearbejdet. Der er nu...
 • Den gamle købmandsgård i Frørup som legeplads

  Den 26. juni 2020: Tårupportalen fik en invitation til sammen med Inger Mechlenburg at komme indenfor i den gamle købmandsgård i Frørup, for at se...
 • Dejlig gåtur

  18. juni 2020: Jeg kan fortælle at vi havde en dejlig gåtur fra forsamlingshuset i går. Vi var 6 personer. En mand og 5 kvinder. Vi gik 5,5 km...
 • Shelters på Kongshøj Strand - hurtigere end forventet

  15. juni 2020: Pludselig stod de der - de to nye stenbidere på Kongshøj Strand. De dygtige montører fra KeldHermann A/S fik hurtigt de to shelters...
 • Minigolf på Frørupgaard

  13. april 2020: Så er Frørup Minigolf etableret på Frørupgaard. Det mangler småting som grus og eftermaling, men banen er blevet indviet, og der har...
 • Generalforsamling i Tårup Forsamlingshus

  11. marts 2020: Onsdag aften var der generalforsamling i Tårup Forsamlingshus. Bestyrelsen havde gjort et flot forarbejde for at afviklingen af...
 • Tårup Landsbyråd har fået ny formand

  Tårup Landsbyråd har skiftet formand. Efter næsten 20 år som formand for rådet har vores ihærdige ildsjæl, Annelise Spangsgaard, ønsket at fratræde....

Nyt fra kirkerne

Mundbind i kirken!

Gudstjeneste i Frørup kirke

Steder i Tårup og Frørup