Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

29. april 2020:

Interview med Mette Bro Jansen, formand for Tårup Landsbyråd.

På en kølig forårsdag, hvor regnen endelig er på vej tilbage efter en måneds fravær, og på en dag, hvor Danmarks Statistik netop har meldt folketallet ud for landsbyerne i 2020. En udmelding som fortæller, at vi i Tårup landsby har nået det højeste indbyggertal i de seneste 10 år.
På sådan en dag føles det helt naturligt at mødes med Tårup Landsbyråds nye formand Mette Bro Jansen på Hørageren i Tårup, for at blive klogere på, hvem Mette er og hvad hun står for.

Formand for Tårup Landsbyråd Mette Bro Jansen

- Mette du har været medlem af Tårup Landsbyråd siden august 2018, og fra marts måned 2020 blev du formand for landsbyrådet - hvad kendetegner dig som menneske og landsbybeboer?

Jeg kommer fra Salling i nærheden af Skive. Jeg er opvokset på landet og er vant til landsbylivet og alle de kvaliteter det har. Fællesskab, man kommer hinanden ved, man hilser på hinanden og danner relationer. I mit voksenliv ønskede jeg igen, at bo på landet i en lille landsby for at genfinde alle disse ting.

Det der kendetegner mig mest, er nok det, at jeg er en ærlig og ligefrem person, der gerne vil engagere sig i ting - lytte til folk - og skabe ting sammen med andre, som er godt for vores by. Ordentlighed og gennemsigtighed er værdier jeg personlig lægger meget vægt på.

Jeg er bl.a. uddannet som sygeplejerske og arbejder ved sygeplejskeuddannelsen i Odense - UCL. Her er det fortrinsvis internationaliseringen af uddannelsen jeg arbejder med, hvor vi sender sygeplejestuderende i praktik uden for landets grænser.

- Hvorfor har du bosat dig i en lille landsby som Tårup?

Valget faldt let på Tårup, som ligger centralt i forhold til adgangen til motorvejen mod Odense, hvor jeg arbejder og København, hvor Jan - min mand - arbejder. Tillige har Tårup det hele, her er skov, strand, dyreliv, frisk luft og aktivt fællesskab. 

- Hvad mener du er Tårups styrke / svaghed?

Styrker:
Vi har en bred sammensætning i beboergruppen - beskæftigelse - alder - mange der bidrager med meget til fællesskabet. Jeg tænker også at vi rummer mange flere menneskelige ressourcer end vi er klar over og gør brug af.
I Tårup er der fra tidligere stor tradition for fælles aktiviteter og sammenhold. Folk møder op når der bliver arrangeret noget. Her er et godt kulturliv, der også tiltrækker nye kunstnere til landsbyen.

Svagheder:
Har jeg nok lidt vanskeligere at få øje på. 

Mette Bro Jansen

- Om landsbyrådet - Hvad er det ved arbejdet landsbyrådet der tiltrækker dig?

Det tiltrækker mig at være i landsbyrådet og være med til at skabe noget, der er brug for og har betydning for landsbyens beboere.
Tillige er der i Nyborg Kommune en positiv og god samarbejdsstruktur mellem landsbyerne og kommunen, som jeg oplever spændende at være en del af. Her er man lidt tæt på det politiske beslutningsniveau i kommunen. 

- Hvad mener du er de vigtigste opgaver, som landsbyrådet har?

For mig er det vigtigt, at landsbyrådet er synligt og at der er åbenhed om det der foregår i rådet.
Vi skal være med til at sætte ting i gang og skabe ting for landsbyens beboere, som de ønsker sig og der er brug for.
Det er vigtigt at landsbyrådet er åben over for de nye ideer beboerne kommer med og medvirker til at gennemføre dem,  i fællesskab med Tårups beboere. Alle kan noget - i fællesskabet kan vi så meget mere.

- Hvordan ser du landsbyrådets rolle i forhold til de mange foreninger der er i Tårup?

 I landsbyrådet skal vi glæde os over de mange veldrevne foreninger her er - og støtte op der hvor vi kan og hvor støtte efterspørges. Måske vi skal have et tættere samarbejde med foreningerne i fremtiden.

- Der er mange nye unge familier i Tårup - hvad kan landsbyrådet gøre for integrere dem i landsbylivet?

Jeg tænker at vi skal vise forståelse for, at de unge småbørnsfamilier er travle folk - her er børn, skole, arbejdsliv og karriere nok at bruge tiden på, så jeg ser dem mest som glade forbrugere af landsbyens tilbud - og håber samtidig på, at de vender tilbage med deres bidrag til at få fællesskabet til at fungere, når børnene er store og der falder ro på.
I landsbyrådet skal vi huske på at de unge familier er her og inkludere dem i de projekter, der bliver stillet op og planer der gennemføres. Men de unge familier skal gerne melde ind, hvad der er brug for i deres situation.

- Hvordan tænker du at kommunikationen mellem landsbyråd og landsbybeboere kommer til at foregå i fremtiden?

I fremtiden vil landsbyrådet i langt højere grad bruge Tårupportalen til at melde bredt ud om arbejdet i rådet. Det vil blive her landsbyrådet kommer til at formidle hvilke ideer, der arbejdes med i rådet og hvor man er aktuelt i processen.

Mette Bro Jansen

- Hvordan tænker du at landsbyrådets samarbejde med skole og sfo skal fungere i fremtiden?

Se her er et spørgsmål, som jeg ikke har tænkt på. Men det vil være nærliggende at udvikle på et samarbejde her. Skolen benytter ofte Tårups grønne områder og det ville være fint at få tilbagemeldinger på hvordan områderne fungerer, set med børnenes øjne. Hvordan fungerer de ting vi har på områderne? - hvad er godt? og hvordan kan de fornys? Jeg tænker at skolen vil være en ressource her.

- Hvordan synes du at samarbejdet mellem landsbyråd og Nyborg Kommune fungerer? - Hvad kan landsbyrådet selv gøre for at udvikle på samarbejdet med kommunen?

Jeg har ikke umiddelbart den helt stor erfaring med samarbejdet endnu, så spørgsmålet må jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt. Men jeg ser meget frem til et spændende samarbejde med kommunen om landsbysamarbejdet og om hvad vi i fællesskab kan gøre for at øge bosætningen i kommunen - og her tænker jeg selvfølgelig især bosætningen i de små landsbyer.

Positiv holdning og gensidig respekt må være vigtige værdier i samarbejdet.

- Landsbyrådet har i mange år arbejdet meget med landsbyforskønnelsen - er det fortsat der du mener at den største opgave ligger - eller vil du gå andre veje? Hvilke?

Landsbyforskønnelse er et bredt begreb for de midler kommunen stiller til rådighed for landsbyerne. De kan anvendes til mange ting. Jeg tænker at landsbyrådet skal spørge hvad beboerne ønsker sig og styre efter det. 

- Hvordan mener du at et landsbyråd skal sammensættes? Hvor mange medlemmer? Og hvorfor det?

Jeg mener at ni medlemmer passende. Der skal være et ulige tal, fordi der i enkelte situationer kan være brug for at stemme om vejen vi skal gå. Ideelt set mener jeg, at rådet skal sammensættes bredt og afspejle beboersammensætningen i Tårup.

Mette Bro Jansen

- Hvis en nytilkommen landsbybeboer er interesseret i arbejdet i landsbyrådet og stiller dig spørgsmålet om hvordan man bliver medlem af landsbyrådet, hvordan vil du svare vedkommende?

Jeg vil svare, at vi ikke i øjeblikket har en formel beskrivelse af hvordan rådet optager medlemmer, men samtidig at det vil være noget af det første vi skal drøfte i landsbyrådet. Det er vigtigt at der ikke er tvivl om det mandat vi sidder på i landsbyrådet.
Jeg vil også svare, at du altid er velkommen til at komme forbi hos mig og vi kan få en snak om dine ønsker, tanker og ideer for landsbyens fællesskab.

- Har Tårup en fremtid som landsby på længere sigt? Hvad skal der til for at fastholde og udvikle bosætning og trivsel?

Selvfølgelig har vi det - som jeg tidligere har sagt Tårup har det hele - central placering, attraktiv natur, skov, strand og stærkt fællesskab - alt det der skal til.
På længere sigt kunne jeg godt tænke mig, at vi i fællesskab skaber en ny fortælling om Tårup. Vi skal sætte nogle nye udviklingsmål. Hvilken betydning kan f.eks. de nye verdensmål have for Tårup - se det hele i et bredere perspektiv - og dermed få en endnu større tiltrækningskraft på familier, der søger et sted at slå sig ned.

o0o

Tårupportalen ønsker Mette Bro Jansen tillykke med formandsposten i Tårup landsbyråd og ser frem til et godt samarbejde om formidling af landsbyrådets arbejde.

© foto og interview Steen Jensen

Nyheder

  • 1

- og mange andre gode historier fra Tårup og Frørup

Klokkefrøerne vender hjem

Hjerteløber ❤️

Gåtur i Tårups nærområde

Tårup flager på Grundlovsdag

Kongshøjen - nu med ny bænk

Stenbiderne på Kongshøj Strand

Valg til menighedsrådet

0.f og alpakaerne

Om genåbning af kirkerne

Minigolf på Frørupgaard

Aktivitetskalender

Friske skralde-frøer

Påske

Nøj, det' for børn!

Uvelkomment besøg i Kirkens hus

Påsken 2020

Forår på Frørupgaard

Op med flaget!

God morgen derude!

Lys i en mørk tid

Ord til opmuntring...

Tilflytterportræt

Tårupbogen - sidste udkald

John Blek Solo

Vintergåtur 2020 - Kongshøj

Let’s go shopping!

Fuld gang i nørklerierne igen

- og historier fra Tårupportalens barndom...

Gamle billeder...

1646

Sporet ved Kongshøj Ådal

1067

Grønspætten kom forbi Tårup

985

Når vinteren kommer...

1096

Om landsby-pedelordningen

1474

Pigeaften med Portvin

733

Ildebrand i Tårup

1112

Billedkunst på Draghes Gård

1721

Havørn over Tårup

2327

Forårstur på hesteryg

1535

Toppen af optimisme

572

Ny "gammel" sti i Tårup

1150

René Kjær vinder igen...

898

Venter på regn...

699

Tårup høster

978

Tårup - hvor regnbuen ender...

687

Ældresagens motionsgymnastik

714

Flemming baner vejen...

1846

Tårup Portalen skaber kontakt...

2594

Special One

3860

September - når det er bedst

4992

Mercedes-Benz model 312

11966

Tårup Vandværk bygger nyt

10571

Kokken på Kildegaarden

8526

Flemming baner vejen II

5841

Flemming og Landsbyrådet pynter op i Tårup

5475

Julestue hos Lynsmeden

6714

Liv i tusmørket

5657

Nyt fra forsamlingshuset

5605

Landsbypedellen har fået nyt arbejde

572

Sjælens Vej

6705

Da bøgen faldt

6291

Ansættelse af landsbypedellen

7513

Stald Kjærgården

9001

Fynbohesten

8123

Hilsen fra Kenya

7241

Hilsen fra Cuba

8106

Loppemarked på Tårup Byvej 18

9826

CASE 10-18, årgang 1919

16724

Tårup Forsamlingshus historie

14495

Ny landsbypedel er ansat

17066

Friske nødder på Hagenborgvej

19125

Harmonikamuseet-Fyn

3624

Med landsbypedellen på arbejde

14295

5 års fødselsdag

13970

1. søndag i advent i Taarup og Frørup Kirker

12183

Gourmet Nytårsmenu 2015

13675

Generationsskifte og 50 års jubilæum i Tårup

11709

Ja-Nej

12940

Hvornår er der fællesspisning i Tårup?

5263

Genbrugsøen er flyttet

738

Portræt af en tilflytterfamilie

1820

Onsdag i forsamlings-husets lille sal

739

#barselsliv

1305

Giv et praj

817

Den dag jeg tog imod en udfordring

776

Før Kyndelmisse

742

Crowberries - affaldsstander med holdning

1031

Indvielse af affaldsstandere fra Crowberries

2339

Åbent Hus

2014

Tårup - dengang

1097

Portræt af en tilflytterfamilie

1907

Forår og nye lamper

1441

Ny tilflytter familie på Lersey Alle

1939

Bindingsværks huse i Frørup

3625

HØNS i Levins Hus

739

Flot resultat - Kræftens bekæmpelse

754

Hvad synes borgerne om Nyborg Kommune

1175

Cykler søges

751

Arbejdende bestyrelse

1479

Sundhedstjek

804

Nye kartofler

685

Aktivitets kalender Tårup 2016-17

1225

Stumpe & Loppemarked i Øksendrup

1841

Aktiv vandværks bestyrelse på arbejde

1276

Ny web-side

852

Tårupbogen

1803

Stumpe og Loppemarked i Øksendrup II

1027

Helårsbro ved Kongshøj Strand

4760

Kulinariske Kildegaarden

3327

Sommerglas hos Kiel Ratzow

684

Familiedag under "Egen" 2016

820

Vi har bygget en bar til Forsamlingshuset

1942

Tårup - hvor regnbuerne ender

734

Gamle matrikelkort fra Tårup

1810-1851

Hent kort

1851-1877

Hent kort

1877-1955

Hent kort

1955-1980

Hent kort

Virksomheder i Tårup og Frørup

  • 1