Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Valgforsamlingsmøde

Den 15. september 2020 var der valgforsamling og menighedsrådsvalg i alle Danmarks sogne og således også i Frørup og Tårup sogne, hvor der er et fælles menighedsråd.
Valgforsamlingen foregik i Frørup Præstegaard og denne gang efter de helt nye retningslinjer, hvor kandidaterne først opstiller og præsenterer sig under valgforsamlingsmødet.

Til valgforsamlingen var registreret 32 deltagere med stemmeret. 
Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Frørup og Tårup menighedsråd er sammensat af 9 medlemmer med fire fra Frørup sogn og fire fra Tårup sogn, samt sognepræst André Friis Møller der er født medlem.

Under valgforsamlingen blev der opstillet fire kandidater fra Frørup, som dermed var valgt. Fra Tårup blev der opstillet 5 kandidater, hvorfor der var en hemmelig skriftlig afstemning, blandt de registrerede deltagere fra Tårup sogn, før det nye menighedsråd var sammensat.

De nye regler omkring valg til menighedsrådene betyder dog at andre kandidater kan opstille sig på en ny kandidatliste, der skal indsendes senest tirsdag den 13. oktober 2020. Sker dette udløses der afstemningsvalg blandt alle de opstillede kandidater.

Resultatet af valgforsamlingen bliver offentliggjort af valgbestyrelsen senest tirsdag den 22. september 2020 på Frørup og Tårup Kirkers hjemmeside

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020

© foto & tekst Steen Jensen