Tårupportalen

Følg Tårupportalen på din SmartPhone:

Start din browser og skriv taarupportalen.dk i adressefeltet

Tryk på de tre små blå linjer øverst til venstre på din SmartPhone og  menuen åbnes.

Vælg herefter hvad du vil se...

Mobilmenu:

Vælg menupunkt - eller pil ud for punktet for at vælge menupunkt i undermenu.

Velkommen til Tårup

- og et aktivt landsbyliv på Østfyn

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Velkommen til Tårupportalen

Billeder, historier og informationer om liv og muligheder i landsbyerne Tårup og Frørup på Østfyn

Menighedsrådsvalg 2020 

I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet - og dermed også her i Frørup og Tårup Sogne. Til menighedsrådsvalget vælges nye menighedsråd i alle landets sogne til en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater opstilles og vælges. Mødet er offentligt og alle er velkomne.

Sæt kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati – menighedsrådet.

Rådets rolle og opgaver

Menighedsrådet - som er fælles for både Frørup og Tårup sogne - er dine lokale kirkers ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

  • Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirkerne, fx koncerter, arrangementer og foredrag, og har derfor stor indflydelse på livet i kirkerne.
  • Menighedsrådet har ansvaret for rammerne.
  • Rådet vælger præsten, som selv er fast medlem af menighedsrådet. Desuden ansætter rådet det øvrige personale, har lederansvar for sidstnævnte gruppe, bestyrer kirkegårdene og værner om kirkernes kulturværdier i form af bygninger og inventar.
  • Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse og styrke det kirkelige liv i sognene.

For at stille op til valget skal du:

  • Være over 18 år
  • Være medlem af folkekirken
  • Tilhøre Frørup eller Tårup sogn
  • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Valgforsamlingen afholdes tirsdag d. 15. september kl. 19 i Frørup præstegård

På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet - der skal vælges 8 medlemmer + 2 suppleanter. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Vi har tradition for, at der vælges 4 fra Frørup og 4 fra Tårup.

Kandidater præsenterer sig og der er mulighed for debat.

Der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater, hvis der er mere end 4 kandidater fra hvert sogn.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

Mere detaljerede informationer kan læses på : www.menighedsrådsvalg.dk

Vel mødt !

Med venlig hilsen
Menighedsrådet

 

valgforsamling2020

 

SIDSTE NYT

Med Seniorklubben i Vestjylland

Torsdag den 17. september tog Tårup-Frørup Seniorklub på udflugt til Oxbølområdet i Vestjylland....

Stuekoncert med dybde

21. september 2020: Stuekoncerterne får dybde og en inderlighed som ikke findes på større scener....

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste og Konfirmandindskrivning I Frørup og Tårup Søndag den 4. oktober kl. 10.00 i...

Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september 2020 var der valgforsamling og menighedsrådsvalg i alle Danmarks sogne og...

Set i Bakspejlet

Svelmø

Petanquebaner i Tårup?

Dejlig gåtur

Nyt fra kirkerne

Høstgudstjeneste

Menighedsrådsvalg 2020

Konfirmation i Tårup Kirke

Steder i Tårup og Frørup